Vinaře, 3. června 2024 - Dnešní odpolední bouřky s přívalovými dešti bohužel zasáhly obec Vinaře a způsobily rozsáhlé záplavy. Voda z polí se valila ulicemi a zaplavila sklepy, dvorky a zahrady. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale materiální škody, zejména na obecních komunikacích, jsou značné.

Dobrovolní hasiči ze Žlebů momentálně řeší problémy ve vlastní obci a nemají volné kapacity na pomoc ve Vinařích. Voda z komunikací již opadla, ale na vozovkách se nachází plavený štěrk, výtluky a na některých místech je vozovka vymletá až na makadam. Doprava v obci nebude jednoduchá a bude nutné jezdit opatrně.

V obci byl zaznamenán i výpadek proudu, jehož příčinu v tuto chvíli řeší ČEZ distribuce.

Situaci v obci monitorujeme a prosíme řidiče, aby byli opatrní a pokud možno se vyhnuli používání poškozených komunikací. O dalším vývoji budeme informovat.


Starosta obce.


>

Vážení občané, rádi bychom vás informovali o vzniku nového informačního kanálu obce Vinaře. Jedná se o skupinu na platformě WhatsApp s názvem Obec Vinaře. Tento kanál by měl být pružnějším a dostupnějším způsobem, jak se dozvědět o aktuálním dění v obci.

Zde budeme sdílet informace o:

 • událostech a akcích v obci
 • aktuálním dění v obci
 • důležitých oznámeních
 • novinkách a změnách

Spojte se s námi na WhatsAppu a sledujte, co se v obci děje.

Jak se připojit?

 • Otevřete si aplikaci WhatsApp.
 • Vyhledejte skupinu Obec Vinaře.
 • Připojte se do skupiny.

Připojení do skupiny je otevřené všem občanům obce Vinaře.

Těšíme se na vás!

Obecní úřad Vinaře

Co se děje a co nás čeká:

 • Probíhá oprava zděné autobusové zastávky ve Vinařích.
 • Probíhá výsadba stromků v obecním lese.
 • Bude se realizovat solární osvětlení ve Vrabčí uličce čeká se na montáž sloupů.
 • Bylo schváleno a začne se podle počasí stavět oplocení kolem nového dětského hřiště (sportoviště) na Vinici.
 • Započala demolice budov na Vinici, aby zde mohlo vzniknout sběrné místo.
 • Řeší se připomínky k rekonstrukci objektu bývalé školy.
 • Dokončují se projekty na veřejné osvětlení na Vinici včetně optických sítí.
 • Budou se projednávat připomínky obce k projektu veřejného osvětlení Vinaře a následně započne projektování optických sítí.
 • Zatím stále probíhá dobrovolný příjem žádostí o připlocené pozemky, ale od roku 2024 to bude dražší, takže je dobré zvážit své možnosti včas.
 • Uzavírají se nové nájemní smlouvy na hrobová místa. Nenechávejte to na poslední chvíli.
Autor: Webmaster