Z úřadu

Stav ke dni 03.08.2021

Vyvěšeno od / doNázev / PopisPůvodce (Oblast) / Zařazení / ZodpovídáPříloha
24.07.2021
*
Rozpočtové opatření č. 3/2021

OU Vinaře /
Z úřadu /
  Webmaster
* Rozpočtové opatření č. 3/2021 PDF (187.55KB)
24.07.2021
24.08.2021
Zápis a usnesení ZO č. 6/2021

● Řád veřejného pohřebiště ● Smlouva o nájmu hrobového místa Vinaře ● Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti ● Smlouva o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek ● Darovací smlouva – podpora obcím postiženým živelnou pohromou ● Výrobní a skladovací hala, Vinařství Alois Holík ● Přístřešek na Vinici ● Veřejná doprava – standardy dopravní obslužnosti ● Vybudování obecních bytů v obci Vinaře ● Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) Vinaře ● Kronika 2019 ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z.s. ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici) ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her ● Finanční příspěvek na kurz trénování paměti ● MAS Lípa pro venkov, z.s. - smlouva na členský příspěvek 2021 ● Rozpočtové opatření č.3/2021 ● Výpověď pachtovní smlouvy
OU Vinaře /
Z úřadu /
  Webmaster
19.05.2021
30.06.2022
Závěrečný účet za rok 2020

OÚ Vinaře /
Z úřadu /
  Webmaster
* Závěrečný účet 2020 PDF (122.67KB)
* Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020 PDF (4.44MB)
* Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu PDF (170.79KB)
18.05.2021
*
Rozpočtové opatření č. 2/2021

OU Vinaře /
Z úřadu /
  Webmaster
* Rozpočtové opatření č. 2/2021 PDF (335.72KB)
26.04.2021
*
Oznámení o zjišťování průběhu hranic

V rámci obnovy katastrálního operátu bude od konce května a v průběhu měsíce června a července 2021 v závislosti na epidemické situaci probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků - v katastrálním území Vinaře a částech kat. území Lovčice, Lipovec, Bousov, Žleby a Vrdy.
OU Vinaře /
Z úřadu /
28.03.2021
*
Rozpočtové opatření č. 1/2021

OÚ Vinaře /
Z úřadu /
  Webmaster
* Rozpočtové opatření č. 1/2021 PDF (160.73KB)
30.12.2020
31.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za TKO

OÚ Vinaře /
Z úřadu /
  Webmaster
29.12.2020
*
Rozpočet na rok 2021

OU Vinaře /
Z úřadu /
* Rozpočet 2021 PDF (369.04KB)
29.11.2020
*
Rozpočtový výhled na roky 2022–2023

OÚ Vinaře /
Z úřadu /
* Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 PDF (106.01KB)