Stav ke dni 03.08.2021

Vyvěšeno od /do Název / Popis Zařazení Ke stažení
24.07.2021   OU Vinaře Z úřadu
24.07.2021  

● Řád veřejného pohřebiště ● Smlouva o nájmu hrobového místa Vinaře ● Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti ● Smlouva o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek ● Darovací smlouva – podpora obcím postiženým živelnou pohromou ● Výrobní a skladovací hala, Vinařství Alois Holík ● Přístřešek na Vinici ● Veřejná doprava – standardy dopravní obslužnosti ● Vybudování obecních bytů v obci Vinaře ● Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) Vinaře ● Kronika 2019 ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z.s. ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici) ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her ● Finanční příspěvek na kurz trénování paměti ● MAS Lípa pro venkov, z.s. - smlouva na členský příspěvek 2021 ● Rozpočtové opatření č.3/2021 ● Výpověď pachtovní smlouvy

OU Vinaře Z úřadu
19.05.2021   OÚ Vinaře Z úřadu
18.05.2021   OU Vinaře Z úřadu
26.04.2021  

V rámci obnovy katastrálního operátu bude od konce května a v průběhu měsíce června a července 2021 v závislosti na epidemické situaci probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků - v katastrálním území Vinaře a částech kat. území Lovčice, Lipovec, Bousov, Žleby a Vrdy.

OU Vinaře Z úřadu
28.03.2021   OÚ Vinaře Z úřadu
30.12.2020   OÚ Vinaře Z úřadu
29.12.2020   OU Vinaře Z úřadu
29.11.2020   OÚ Vinaře Z úřadu