Úřední deska Obecního úřadu Vinaře je umístěna na před budovou OÚ ve Vinařích. Vývěska s informacemi je též na autobusové zastávce Vinice. 

Informace o Covid-19 jsou zde.

Stav ke dni 03.08.2021

Zobrazeno: 1 - 12 ( z 17 celkem )

Vyvěšeno od /do Název / Popis Zařazení Ke stažení
01.08.2021  

Závěrečný účet, činnost Mikroregionu Čáslavsko, přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Čáslavsko za rok 2020.

Mikroregion čáslavsko Mikroregion
24.07.2021   OU Vinaře Z úřadu
24.07.2021  

● Řád veřejného pohřebiště ● Smlouva o nájmu hrobového místa Vinaře ● Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti ● Smlouva o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek ● Darovací smlouva – podpora obcím postiženým živelnou pohromou ● Výrobní a skladovací hala, Vinařství Alois Holík ● Přístřešek na Vinici ● Veřejná doprava – standardy dopravní obslužnosti ● Vybudování obecních bytů v obci Vinaře ● Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) Vinaře ● Kronika 2019 ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z.s. ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici) ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her ● Finanční příspěvek na kurz trénování paměti ● MAS Lípa pro venkov, z.s. - smlouva na členský příspěvek 2021 ● Rozpočtové opatření č.3/2021 ● Výpověď pachtovní smlouvy

OU Vinaře Z úřadu
21.07.2021  

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán vydal veřejnou vyhlášku o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice č. III/33729 v obci Vinaře z důvodu výstavby STL přípojky plynu pro č.p. 71 v obci Vinaře, viz. nákres v příloze. Omezení v termínu 26. 7. - 4. 8. 2021.

MěÚ Čáslav Ze státní správy
18.07.2021  
Mapa srazu

Žádáme Vás tímto, o účast na zjišťování hranic, které proběhne ve dnech 11. a 12. srpna 2021. Časy zahájení šetření, místa srazů účastníků šetření a šetřené hranice jsou zakresleny v grafické příloze. K účasti při zjišťování hranic můžete zplnomocnit svého zástupce.

Státní pozemkový úřad
16.07.2021  

dne 6. 8. 2021 od 7:30 do 15:00 hodin

ČEZ Distribuce, a. s. Oznámení
13.07.2021  

V rámci obnovy katastrálního operátu bude v týdnu od 9. do 13. srpna 2021 a potom v září 2021 (původní termín stanovený zpracovatelskou firmou GAP Pardubice spol. s r. o. byl z časových důvodů posunut) probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků.

OU Vinaře Ze státní správy
09.07.2021  

Od 9. 7. se bezinfekčnost uznává až 14 dnů po dokončení vakcinace. Lidé s první dávkou nebo neočkovaní musí mít při návštěvě restaurací, kulturních akcí, ale třeba ...

OU Vinaře Oznámení
03.07.2021  

... jak to bude od čtvrtka 1.7.2021 např. testy po návratu ze zahraničí ... jedna dávka očkování nebude stačit k prokázání bezinfekčnosti ...

OU Vinaře Oznámení
19.05.2021   OÚ Vinaře Z úřadu
18.05.2021   OU Vinaře Z úřadu
26.04.2021  

V rámci obnovy katastrálního operátu bude od konce května a v průběhu měsíce června a července 2021 v závislosti na epidemické situaci probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků - v katastrálním území Vinaře a částech kat. území Lovčice, Lipovec, Bousov, Žleby a Vrdy.

OU Vinaře Z úřadu

Zobrazeno: 1 - 12 ( z 17 celkem )