• Obec Vinaře
RUIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Územní plán

Územní plán (ÚP) je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.

Napsali o nás

Na tomto místě najdete přepisy článků z tištěných i elektronických médií, v nichž je zmíněna naše obec.