• Obec Vinaře
Územní plán

Územní plán (ÚP) je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.

RUIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Hřbitov

Hřbitov byl slavnostně otevřen 28. října 1933

Napsali o nás

Na tomto místě najdete přepisy článků z tištěných i elektronických médií, v nichž je zmíněna naše obec.

Historie obcí Vinaře a Vinice

Ves Vinaře je zaznamenána již od roku 1192, zatímco obec Vinice vznikla kolem roku 1784 na místě dávno zaniklé osady Drbohlav.

Kronika obce

V roce 1930 byla založena pamětní kniha obce Vinaře, a prvním kronikářem, který byl jmenován, byl místní řídící učitel Josef Říhák.