Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že v důsledku přívalových dešťů došlo k značnému poškození povrchu vozovky ve Vrabčí uličce. Z tohoto důvodu bude v nejbližší době provedena instalace dopravních značek A7a - Nerovnost vozovky, které řidiče upozorní na nerovný povrch a nutnost zvýšené opatrnosti při průjezdu daným úsekem.

V současné době probíhá proces schvalování povolení k osazení dopravních značek, a s firmou specializovanou na dopravní značení byla dojednána jejich instalace v co nejkratším možném termínu.

Po prohlídce a zdokumentování stavu vozovky projektantem provedeme alespoň částečnou opravu. Následně plánujeme kroky k podání žádosti o dotaci na opravu komunikací v různých úsecích Vinař.

Děkujeme za pochopení a prosíme řidiče i chodce o opatrnost při pohybu nejen v této ulici. Starosta obce.


Změna dodavatele a termínů rekonstrukce vozovky ve Smíšené ulici

Obec Vinaře oznamuje změnu dodavatele pro rekonstrukci povrchu vozovky v ulici Smíšená. Původní zadání bylo zrušeno a obec se dohodla s obcí Vrdy na převzetí této zakázky. Vrdy tak budou zodpovědné za zajištění a provedení rekonstrukčních prací, zatímco Vinaře se bude na nich finančně podílet. Termín zahájení: Předběžně 4. července 2024 (informace od realizační firmy). Starosta obce Vinaře.


Vinaře, 3. června 2024 - Dnešní odpolední bouřky s přívalovými dešti bohužel zasáhly obec Vinaře a způsobily rozsáhlé záplavy. Voda z polí se valila ulicemi a zaplavila sklepy, dvorky a zahrady. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale materiální škody, zejména na obecních komunikacích, jsou značné.

Dobrovolní hasiči ze Žlebů momentálně řeší problémy ve vlastní obci a nemají volné kapacity na pomoc ve Vinařích. Voda z komunikací již opadla, ale na vozovkách se nachází plavený štěrk, výtluky a na některých místech je vozovka vymletá až na makadam. Doprava v obci nebude jednoduchá a bude nutné jezdit opatrně.

V obci byl zaznamenán i výpadek proudu, jehož příčinu v tuto chvíli řeší ČEZ distribuce.

Situaci v obci monitorujeme a prosíme řidiče, aby byli opatrní a pokud možno se vyhnuli používání poškozených komunikací. O dalším vývoji budeme informovat.

Starosta obce.


>

Vážení občané, rádi bychom vás informovali o vzniku nového informačního kanálu obce Vinaře. Jedná se o skupinu na platformě WhatsApp s názvem Obec Vinaře. Tento kanál by měl být pružnějším a dostupnějším způsobem, jak se dozvědět o aktuálním dění v obci.

Zde budeme sdílet informace o:

 • událostech a akcích v obci
 • aktuálním dění v obci
 • důležitých oznámeních
 • novinkách a změnách

Spojte se s námi na WhatsAppu a sledujte, co se v obci děje.

Jak se připojit?

 • Otevřete si aplikaci WhatsApp.
 • Vyhledejte skupinu Obec Vinaře.
 • Připojte se do skupiny.

Připojení do skupiny je otevřené všem občanům obce Vinaře.

Těšíme se na vás!

Obecní úřad Vinaře

Co se děje a co nás čeká:

 • Probíhá oprava zděné autobusové zastávky ve Vinařích.
 • Bude se realizovat solární osvětlení ve Vrabčí uličce čeká se na montáž sloupů.
 • Započala demolice budov na Vinici, aby zde mohlo vzniknout sběrné místo.
 • Dokončují se projekty na veřejné osvětlení na Vinici včetně optických sítí.
 • Budou se projednávat připomínky obce k projektu veřejného osvětlení Vinaře a následně započne projektování optických sítí.
 • Zatím stále probíhá dobrovolný příjem žádostí o připlocené pozemky, ale od roku 2024 to bude dražší, takže je dobré zvážit své možnosti včas.
 • Uzavírají se nové nájemní smlouvy na hrobová místa. Nenechávejte to na poslední chvíli.
Autor: Webmaster