• Organizace a spolky
Hospůdka na Vinici 2023
Hospůdka na Vinici

V průběhu let nemovitost několikrát změnila majitele a ten nový vždy pokračoval ...

Hráči zamyšlení nad hrou
Klub přátel deskových her

Neformální uskupení Klubu přátel deskových her vzniklo na Vinici počátkem roku ... Připojit se může ...

Ukliďme česko 2023
Vinařský hrozen

Spolek je otevřený novým členům. Rády uvítáme aktivní jedince s dobrými nápady a chutí přiložit ruku k dílu v zájmu pestřejšího kulturního a společenského života v obci.