Vážení občané Vinice,

v souvislosti s rekonstrukcí stávajícího vedení nízkého napětí v místní části Vinice (vinařská i vrdovská část) bude stávající vrchní vedení demontováno a nahrazeno novým zemním vedením.

Dovoluji si Vás tímto pozvat na schůzku týkající se dané problematiky, a to v pátek 7. května 2021 v podvečer v Hospůdce na Vinici. Čas bude upřesněn dle možností projektanta. Schůzka se bude týkat postupu prací na jednotlivých dotčených parcelách – konzultace s jejich majiteli pro finální řešení jejich přípojek.

Josef Brom, starosta obce

Projektanti :

  • Martin Pařízek - 725 701 691
  • Ing. Tomáš Rupert