Celkem potvrzených případů na okrese Kutná Hora od počátku epidemie 88. Aktuální počet nakažených na okrese Kutná Hora 37, vyléčených 51 a zemřelých 0.

Aktuální počet nakažených:

  • v Čáslavi jsou dva
  • ve Vrdech je jeden

Dále platí zákaz návštěv v Domově důchodců a Městské nemocnici v Čáslavi.

Krajská hygienická stanice neposkytuje podrobnější informace obcím, kde není výskyt koronaviru..


Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vydala v pátek 10. července 2020 mimořádné opatření č. 1/2020, které nabývá účinnosti od 0:00, 11. července 2020.

Tímto mimořádným opatřením při epidemii související s šířením viru COVID19 na okrese Kutná Hora (území ORP Čáslav a ORP Kutná Hora) mimo jiné zakázala pohyb všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště. Dále zakázala návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení, omezila konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách s účastí nad 200 osob a venkovních prostorách s účastí nad 300 osob a omezila provoz provozoven stravovacích služeb.

Tímto opatřením se má zabránit dalšímu přenosu a šíření koronaviru.

V pondělí se v Čáslavi sejde Krizový štáb obce s rozšířenou působností Čáslav, kde její členové projednají koordinaci možných postupů při plnění tohoto mimořádného opatření.