• Covid-19 zpravodajství

Vážení občané,
vláda vyhlašuje pro území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů a to od 00:00 hodin dne 27. února 2021 . Vláda omezuje volný pohyb osob na území České republiky s účinností od 1. do 21. března.

VZORY čestného prohlášení, vzor formuláře pro cesty mimo okres, formuláře pro cesty do místa výkonu práce.

Vážení občané,
na základě informací poskytnutých Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územním pracovištěm Kutná Hora, Vám starosta obce sděluje, že aktuální informace o počtu nemocných a uzdravených osob v naší obci můžete sledovat na této webové stránce obce.

Souhrn všech nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů, Ministerstva zdravotnictví ČR a z dalších zdrojů. Jsou v odkazech níže. Dostupné informace jsou k 10.11.2020. Celý dokument čítá 54 stránek.

Žádáme Vás o dodržování vládou nařízených pravidel a buďte prosím ohleduplní k sobě i ke svému okolí. Přeji všem hodně zdraví a pevné nervy.

Josef Brom, starosta obce


Zobrazeno: 25 - 30 ( z 30 celkem )

Výzva Covid-19 – Zachraň práci
09.04.2020 - 00:00

Středočeský kraj a Krajská hospodářská komora Střední Čechy informují o projektu „Zachraň práci!“, který ...

Dezinfekce
19.03.2020 - 18:12

Obecní úřad informuje, že dezinfekce je PRO MÍSTNÍ OBČANY a případně chalupáře je zdarma k dispozici ...

Zobrazeno: 25 - 30 ( z 30 celkem )