• Daně z nemovitostí na rok 2023 veřejná vyhláška

Správce daně oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin a středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

Přílohy