• Milostivé léto III

MILOSTIVÉ LÉTO III – VYJÍMEČNÉ ODPUŠTĚNÍ ČÁSTI DLUHŮ

doba trvání: 1.července – 30.listopadu 2023

PRINCIPY

Mimořádné odpuštění a zánik některých daňových dluhů, dluhů sociálního pojištění, dluhů vůči příspěvkům na státní politiku zaměstnanosti, vůči soudům a Vězeňské správě ČR (tzv. justiční pohledávky) a jiným dluhům vymáhaným územní samosprávou, pokud se k Milostivému létu 3 připojí (např. místní poplatky). Podmínkou pro odpuštění části dluhů je uhrazení jistiny (dlužného pojistného), tedy původního dluhu. Za určitých podmínek je možno provedení splacení jistiny ve splátkách.

DAŇOVÉ MILOSTIVÉ LÉTO

Mimořádné odpuštění nebo zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství, které jsou zejm. u Finanční správy ČR, popř. Ministerstva financí (např. úroky z prodlení při pozdě zaplacené dani, penále, exekuční náklady).

POJISTNÉ MILOSTIVÉ LÉTO

Odpuštění dluhů vůči správě sociálního zabezpečení (např. penále z dlužného pojistného, exekuční náklady a příslušenství).

NA CO SI DÁT POZOR?

• Nárok na odpuštění vznikne dlužníkovi tehdy, pokud samotný dluh vznikl do 30. září 2022.
• Dlužník musí požádat o odpuštění dluhu a splatit původní dluh do 30. listopadu 2023.
• Žádost o rozdělení dluhu na splátky musí dlužník podat do 30. listopadu 2023 (splátkový kalendář je možný jen u některých dluhů).
• Odpuštění se týká pouze správních exekucí.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE A POMOC PŘI ŘEŠENÍ DLUHŮ

OBČANSKÁ PORADNA DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO STŘEDNÍ ČECHY:

Pracoviště Čáslav lavicka.alena@diakonie-stred.cz, tel. 734 516 733, jelinkova.kamila@diakonie-stred.cz, 734 410 990

www.diakonie-stred.cz, FB a IN: diakonie.stred