USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 125

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republikyNOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.

Nouzový stav v České republice byl prodloužen do 28.2.2021.

Vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření:

Více info na www.vlada.cz. Změna vyhrazena.