Vážení občané,
na základě informací poskytnutých Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územním pracovištěm Kutná Hora, Vám starosta obce sděluje, že10. 2. 2021 má obec aktuálně 5 případů onemocnění covidem-19.

Od začátku pandemie je to celkově 34. případ onemocnění, z toho 29 občané jsou uzdraveni.

Nouzový stav v České republice nebyl prodloužen, končí 14. 2. 2021.

Prosím občany o dodržování vládou nařízených opatření a ohleduplnost ke svým blízkým i ke svému okolí.

Děkuji.

Josef Brom, starosta obce