• Oprava silnice I/17 v průtahu obce Dolní Bučice

INFORMACE K AKCI - REKONSTRUKCE SILNICE 1/17 ZE DNE 18. 8. 2022

  • III. etapa rekonstrukce silnic: 1/17 bude ukončen: dne 26. 8. 2022 pokládkou nového asfaltového povahu a dne 27. 8. 2022 bude spuštěn provoz
  • IV. etapa rekonstrukce silnice 1/17 bude zahájena frézováním starého asfaltového povrchu pravděpodobně dne 27. 8. 2022 ve směru Chrudim » Čáslav v úseku od dopravní značky Dolní Bučice po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o.
  • V průběhu příštího týdne bude proveden nástřik vodorovného dopravního značení na již nově zrekonstruované silnice místní části Dolní Bučice.Plánovaná oprava silnice č. I/17 v obci Vrdy, místní části Dolní Bučice

Od 6. června prosím při cestách do a ze zaměstnání a při pohybu v obcích Vrdy a Dolní Bučice počítejte s dopravním omezením.

Opravovaný úsek: obec Vrdy, místní část Dolní Bučice – v celém úseku

Termín realizace: od 6. 6. 2022 po dobu 4 měsíců

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel stavby: Silnice Čáslav, s. r. o.

Hodnota stavby: 19,74 mil. Kč bez DPH

Průběh stavby:

Stavba bude probíhat za provozu. Opravovat se bude po polovinách vozovky, postupně po jednotlivých úsecích. Po celou dobu bude průjezdný vždy jeden jízdní pruh, doprava bude řízena kyvadlově semafory a v denních hodinách i regulovčíky.

Na komunikacích II. a III. třídy bude omezen provoz maximálně do 12 tun.

O zásadních věcech bude informace podávat OÚ Vrdy.

Kompletní oprava je rozložena do 4 etap:


1. etapa:

od 6. 6. 2022 do 26. 6. 2022, - levá strana vozovky ve směru na Chrudim v úseku od benzínové pumpy po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o.

2. etapa:

od 27. 6. 2022 do 17. 7. 2022, pravá strana vozovky ve směru na Chrudim a v délce od benzínové pumpy po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o.

V této etapě bude omezen a v některé dny zcela uzavřen vjezd do ulice Jasmínová (sídlo zdravotního střediska a praktických lékařů).

3. etapa:

od 18. 7. do 31. 7. 2022, pravá strana vozovky ve směru na Chrudim a v délce od vjezdu do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o. po konec obce.

4. etapa:

od 1. 8. 2022 do 24. 8. 2022, levá strana vozovky ve směru Chrudim a v délce od vjezdu do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o. po konec obce.

v.r. Josef Brom – starosta