Přehled právních předpisů Sbírky zákonů (a dalších zdrojů) souvisejících s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19)

10.11.2020, Zdroj: Právní systém Fulsoft

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 9. listopadu 2020:

 • 453/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví 3. listopadu 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 2. listopadu 2020:

 • 452/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. (měníusnesení vlády č. 444/2020 Sb. a č. 447/2020 Sb. s účinností od 4. listopadu 2020)
 • 451/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 (prodloužení záruk z COVID III do příštího roku)
 • 450/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (možnost delších lhůt pro plnění podmínek u pobídek)
 • 449/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů (odklad EET až do roku 2022!)
 • 448/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí (poukazy za zrušené kulturní akce)

Ministerstvo zdravotnictví 2. listopadu 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 30. října 2020:

 • 447/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v provozovnách; přítomnost v provozovnách stravovacích služeb; koncertů, představení,...; poskytování ubytovacích služeb; pití alkoholu na veřejných místech; prodej na tržištích a další omezení a nařízení od 4. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020) - novelizováno usnesením vlády č.452/2020 Sb. od 4. listopadu 2020
 • 446/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv pacientů,... od 4. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020)
 • 445/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (pokyny orgánům veřejné moci a správním orgánům od 4. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020)
 • 444/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz volného pohybu od 21:00 hod. do 4:59 hod., ale i od 5:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkami; nařízení omezení pohybu na veřejných místech; omezení shromažďovacího práva od 4. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020) - novelizováno usnesením vlády č.452/2020 Sb. od 4. listopadu 2020
 • 443/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákazy a omezení pro školy od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020)
 • 442/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. (výjimka ze zákazu prodeje "dušičkového" zboží a služeb od 31. října 2020)
 • 441/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zrušení odměny provozovateli datových schránek po dobu nouzového stavu od 2. listopadu 2020)
 • 440/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (nezbytná péče o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví,... od 2. listopadu 2020) - ruší k 2. listopadu 2020 usnesení vlády č. 414/2020 Sb.
 • 439/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020)
 • 438/2020 Sb., Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • 437/2020 Sb., Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

Ministerstvo zdravotnictví 30. října 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 27. října 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 26. října 2020:

 • POZBYLO PLATNOSTI 432/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v provozovnách; přítomnost v provozovnách stravovacích služeb; koncertů, představení,...; poskytování ubytovacích služeb; pití alkoholu na veřejných místech; prodej na tržištích a další omezení a nařízení) - ruší 425/2020 Sb.;novelizováno usnesením vlády č.442/2020 Sb. (výjimka ze zákazu prodeje "dušičkového" zboží a služeb od 31. října 2020)
 • POZBYLO PLATNOSTI431/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz volného pohybu od 21:00 hod. do 4:59 hod., ale i od 5:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkami; nařízení omezení pohybu na veřejných místech; omezení shromažďovacího práva) - ruší 424/2020 Sb.

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 26. října 2020:

 • 34/2020 F.z., Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Ministerstvo zdravotnictví 26. října 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 23. října 2020:

 • 429/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (mění účinnostusnesení vlády č. 402/2020 Sb. - zákaz návštěv pacientů,...)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 22. října 2020:

 • 427/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (měníusnesení vlády č. 425/2020 Sb. - zákaz maloobchodního prodeje,...)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 21. října 2020:

 • POZBYLO PLATNOSTI 426/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (pokyny orgánům veřejné moci a správním orgánům) - ruší k 22. říjnu 2020 od 6:00 hod. usnesení vlády č. 398/2020 Sb.
 • JIŽ ZRUŠENO425/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v provozovnách; přítomnost v provozovnách stravovacích služeb; koncertů, představení,...; poskytování ubytovacích služeb; pití alkoholu na veřejných místech; další omezení a nařízení) - novelizováno usnesením vlády č.427/2020 Sb. - zrušeno k 28. říjnu 2020 usnesením vlády č. 432/2020 Sb.
 • JIŽ ZRUŠENO424/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz volného pohybu osob; omezení shromažďovacího práva) - ruší k 22. říjnu 2020 od 6:00 hod. usnesení vlády č. 407/2020 Sb. - zrušeno k 28. říjnu 2020 usnesením vlády č. 431/2020 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 19. října 2020:

 • 421/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (mění usnesení vlády č. 408/2020 Sb. - zákazy a omezení pro školy)

Ministerstvo zdravotnictví 19. října 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 16. října 2020:

 • 420/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence)
 • 419/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (nařízení cizincům - držitelům zaměstnanecké karty nebo modré karty)
 • 418/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (možnost nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby čestným prohlášením; výjimka z provádění periodických lékařských prohlídek; prodloužení platnosti lékařských posudků)
 • 417/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (mění usnesení vlády č. 409/2020 Sb.)
 • 416/2020 Sb., Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 14. října 2020:

 • 31/2020 F.z., Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 12. října 2020:

 • JIŽ ZRUŠENO414/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (nezbytná péče o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví,...) - zrušeno k 2. listopadu 2020 usnesením vlády č. 440/2020 Sb.
 • 413/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb)
 • 412/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
 • 411/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
 • 410/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením)
 • 409/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu(pracovní povinnost pro žáky a studenty zdravotnických škol) - novelizováno usnesením vlády č.417/2020 Sb.
 • POZBYLO PLATNOSTI 408/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření(zákazy a omezení pro školy) - ruší k 14. říjnu 2020 usnesení vlády č. 401/2020 Sb.; novelizováno usnesením vlády č.421/2020 Sb.
 • JIŽ ZRUŠENO407/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření(zákaz hromadných akcí, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, koncertů a dalších "volnočasových aktivit"; omezení stravovacích služeb) - ruší k 14. říjnu 2020 usnesení vlády č. 400/2020 Sb.; zrušeno k 22. říjnu 2020 od 6:00 hod. usnesením vlády č. 424/2020 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví 12. října 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 9. října 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 8. října 2020:

 • POZBYLO PLATNOSTI 402/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv pacientů,...) - novelizováno usnesením vlády č.429/2020 Sb. (prodlužuje účinnost do 3. listopadu 2020)
 • JIŽ ZRUŠENO401/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření(zákaz a omezení pro školy) - zrušeno k 14. říjnu 2020 usnesením vlády č. 408/2020 Sb.
 • JIŽ ZRUŠENO400/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz hromadných akcí, koncertů, divadelních představení; omezení divadelních, filmových,... představení, sportovních akcí, bohoslužeb, provozoven stravovacích služeb či činnost nákupních center, svobody pohybu a pobytu, práva pokojně se shromažďovat) - zrušeno k 14. říjnu 2020 usnesením vlády č. 407/2020 Sb.
 • POZBYLO PLATNOSTI 399/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz hromadných akcí, koncertů, divadelních představení při kterých se zpívá; omezení divadelních, filmových,... představení, sportovních akcí, bohoslužeb, provozoven stravovacích služeb či činnost nákupních center a svobody pohybu a pobytu) - ruší k 9. říjnu 2020 392/2020 Sb.
 • JIŽ ZRUŠENO398/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy; omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni); zrušeno k 22. říjnu 2020 od 6:00 hod. usnesením vlády č. 426/2020 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví 2. října 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 1. října 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 30. září 2020:

 • JIŽ ZRUŠENO392/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz hromadných akcí, koncertů a představení, při kterých se zpívá; omezení uměleckých představení, sportovních akcí, bohoslužeb a stravovacích služeb) - zrušeno k 9. říjnu 2020 399/2020 Sb.
 • POZBYLO PLATNOSTI 391/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů (vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 na dobu 30 dnů)

Ministerstvo zdravotnictví 25. září 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 24. září 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 23. září 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 18. září 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 17. září 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 16. září 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 11. září 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 10. září 2020:

 • 367/2020 Sb., Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Ministerstvo zdravotnictví 9. září 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 8. září 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 4. září 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 1. září 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 31. srpna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 28. srpna 2020:

 • 356/2020 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020

Ministerstvo zdravotnictví 28. srpna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 27. srpna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 24. srpna 2020:

 • 350/2020 Sb., Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
 • 349/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví 24. srpna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 21. srpna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 19. srpna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 18. srpna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 14. srpna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 7. srpna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 6. srpna 2020:

 • 331/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (kompenzace 350 Kč na den pro práci na základě dohody o práci)

Ministerstvo zdravotnictví 6. srpna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 31. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 28. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 27. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 24. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 23. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 22. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 20. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 18. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 17. července 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 16. července 2020:

 • 323/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů (každý občan ČR si právě půjčil přibližně 50 000 Kč)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 15. července 2020:

 • 318/2020 Sb., Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

Ministerstvo zdravotnictví 14. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 13. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 10. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 3. července 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 1. července 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 30. června 2020:

 • 305/2020 Sb., Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
 • 301/2020 Sb., Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
 • 300/2020 Sb., Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • 299/2020 Sb., Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví 30. června 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 29. června 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 22. června 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 19. června 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 18. června 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 15. června 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 12. června 2020:

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 10. června 2020:

 • 13/2020 F.z., Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události

Ministerstvo zdravotnictví 9. června 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 5. června 2020:

 • 268/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví 5. června 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 4. června 2020:

 • 266/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • 265/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů - ruší202/2020 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví 3. června 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 2. června 2020:

 • 263/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
 • 262/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Ministerstvo zdravotnictví 2. června 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 27. května 2020:

 • 255/2020 Sb., Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

Ministerstvo zdravotnictví 26. května 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 25. května 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 19. května 2020:

 • 249/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu
 • 248/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • 247/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

Ministerstvo zdravotnictví 19. května 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 18. května 2020:

Souhrn všech nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů, Ministerstva zdravotnictví ČR i z dalších zdrojů Vám zašleme každé pondělí ZDARMA! Stačí se přihlásit k odběru.

Ministerstvo zdravotnictví 15. května 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 13. května 2020:

 • 243/2020 Sb., Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

Ministerstvo zdravotnictví 13. května 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 12. května 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 11. května 2020:

 • 236/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (prodloužení platnosti čestných prohlášení a pracovnělékařských periodických prohlídek do konce nouzového stavu;od 14. května 2020 ruší část 127/2020 Sb.)

Ministerstvo zdravotnictví 11. května 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 7. května 2020:

 • 235/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - ruší 204/2020 Sb. a stanovuje výjimku v97/2020 Sb.
 • 234/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • 233/2020 Sb., Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
 • 232/2020 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 6. května 2020:

 • 231/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • 230/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • 229/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • 228/2020 Sb., Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 4. května 2020:

 • 227/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření - ruší158/2020 Sb. a částečně ruší79/2020 Sb.
 • 226/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz vstupu cizincům, pokyny pendlerům; karanténa; absolvování testu) - ruší222/2020 Sb.
 • 225/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření - ruší73/2020 Sb. zákaz využívání letiště s výjimkou

Ministerstvo zdravotnictví 4. května 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 1. května 2020:

 • 224/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami) - ruší195/2020 Sb.
 • 223/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (nařízení, zákazy, omezení pro pobyt na veřejně dostupných místech, konzumace potravin, sportování, sňatky, bohoslužby...)

Souhrn všech nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů, Ministerstva zdravotnictví ČR i z dalších zdrojů Vám zašleme každé pondělí ZDARMA! Stačí se přihlásit k odběru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 30. dubna 2020:

 • JIŽ ZRUŠENO222/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz vstupu cizincům, pokyny pendlerům; karanténa; absolvování testu; ruší193/2020 Sb.) - zrušeno226/2020 Sb.
 • 221/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (výjimka ve194/2020 Sb. pro omezení počtu osob pro účast na bohoslužbě, pro konání bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze dne 5. května 2020 k 75. výročí Pražského povstání tak, že nařizuje, že se této bohoslužby zúčastní nejvýše 60 osob)
 • 220/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz a výjimky osobní přítomnosti žáků a studentů; pokyny) - ruší197/2020 Sb.
 • 219/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (prodloužení nouzového stavu do 17. května 2020)

Ministerstvo zdravotnictví 30. dubna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 29. dubna 2020:

 • 217/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
 • 215/2020 Sb., Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
 • 214/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví 28. dubna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 27. dubna 2020:

 • 213/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (zrušení143/2020 Sb.)
 • 212/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
 • 211/2020 Sb., Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
 • 210/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
 • 209/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 • 208/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona 129/2020 Sb.
 • 207/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona 277/2019 Sb.
 • 206/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
 • 205/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 24. dubna 2020:

 • JIŽ ZRUŠENO204/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (výjimka pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb v 97/2020 Sb.) - zrušeno235/2020 Sb.
 • 203/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (výjimka vstupu pro specialisty a klíčové zaměstnance z Korejské republiky)
 • JIŽ ZRUŠENO202/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů (zrušeno265/2020 Sb. k 5. červnu 2020)
 • 192/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • 191/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
 • 190/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
 • 189/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • 188/2020 Sb., Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
 • 187/2020 Sb., Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
 • 186/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
 • 185/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

Ministerstvo zdravotnictví 24. dubna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 23. dubna 2020:

 • POZBYLO PLATNOSTI198/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních; nařízení účasti na výuce pro studenty vysokých škol)
 • JIŽ ZRUŠENO197/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních; nařízení účasti na výuce pro studenty vysokých škol) - zrušeno220/2020 Sb.
 • POZBYLO PLATNOSTI196/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami)
 • JIŽ ZRUŠENO195/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami) - ruší80/2020 Sb.; zrušeno224/2020 Sb.
 • 194/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (pobyt na veřejných místech nejvýše v počtu 10 osob; omezení konzumace na veřejnosti; omezení sportování rekreačního i profesionálního; pravidla pro sňatky, bohoslužby a spolkovou činnost) - ve221/2020 Sb. stanovena výjimka pro bohoslužbu 5. května 2020
 • JIŽ ZRUŠENO193/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz vstupu cizincům, pokyny pendlerům; karanténa; absolvování testu) - ruší132/2020 Sb. a150/2020 Sb.; zrušeno222/2020 Sb.

Městský soud v Praze 23. dubna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 22. dubna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 21. dubna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 19. dubna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 17. dubna 2020:

 • 179/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - rozšíření89/2020 Sb. o péči o děti zaměstnanců v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu
 • 178/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - ruší74/2020 Sb. (uzavření škol)
 • 177/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví 17. dubna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 15. dubna 2020:

Souhrn všech nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů, Ministerstva zdravotnictví ČR i z dalších zdrojů Vám zašleme každé pondělí ZDARMA! Stačí se registrovat k odběru.

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 15. dubna 2020:

 • 10/2020 F.z., Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 14. dubna 2020:

 • 174/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - rozšíření89/2020 Sb. o péči o děti zaměstnanců Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • 173/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - zrušení odst. 4 až 6 bodu I. ve144/2020 Sb.
 • 172/2020 Sb., Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 - povolání 360 vojáků pro vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb
 • 161/2020 Sb., Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (možnost hlášení nezaměstnaných do evidence na dálku)
 • 160/2020 Sb., Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 (snížení administrativy na úřadech práce s částí nynějších dávek)
 • 159/2020 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (příspěvek 25 000 Kč pro OSVČ)

Ministerstvo zdravotnictví 14. dubna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 10. dubna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 9. dubna 2020:

 • JIŽ ZRUŠENO158/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (pomoc studentů lékařských škol) - ruší90/2020 Sb. - zrušeno227/2020 Sb.
 • 157/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření - ruší125/2020 Sb.
 • 156/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (prodloužení nouzového stavu do 30. dubna 2020) - další prodloužení nouzového stavu je v219/2020 Sb.
 • 155/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 (posílení policie o 2000 vojáků)
 • 154/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. (zařazení výrobců léčiv do režimu kritické infrastruktury)

Ministerstvo zdravotnictví 9. dubna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 8. dubna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 7. dubna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 6. dubna 2020:

 • 153/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zrušení106/2020 Sb.)
 • 152/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (nařízení přednostního zásobování Ministerstva zdravotnictví)
 • 151/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (nařízení členům zastupitelstev a územním samosprávným celkům)
 • JIŽ ZRUŠENO150/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (od 14. dubna 2020 zákaz vstupu cizincům; karanténa po vstupu do ČR; podmínky pro vycestování; prodloužení platnosti142/2020 Sb.) - časově navazuje na142/2020 Sb., zrušeno 193/2020 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví 6. dubna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 3. dubna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 2. dubna 2020:

 • 146/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Ministerstvo zdravotnictví 2. dubna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 1. dubna 2020:

 • 145/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (možnost určení kritických zaměstnanců)
 • 144/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (přednostní zásobování Ministerstva vnitra)

Ministerstvo zdravotnictví 1. dubna 2020:

Souhrn všech nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů, Ministerstva zdravotnictví ČR i z dalších zdrojů Vám zašleme každé pondělí ZDARMA! Stačí se přihlásit k odběru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 31. března 2020:

 • 143/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zrušení zón placeného parkování v obcích po dobu nouzového stavu) - navazuje na127/2020 Sb. - bod III.

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 31. března 2020:

 • 8/2020 F.z., Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 30. března 2020:

 • 142/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz vycestování z ČR; zákaz vstupu do ČR cizincům; zákaz volného pohybu osobám, které vstoupí na území ČR; ruší76/2020 Sb.,81/2020 Sb. a128/2020 Sb., ruší některé body71/2020 Sb. a106/2020 Sb.) - platnost prodloužena do 13. dubna 2020 do 23:59 - viz.150/2020 Sb.
 • 141/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (nasazení vojáků v počtu 300)
 • 140/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (nařízení pro zaměstnance a subjekty tzv. kritické infrastruktury)
 • 139/2020 Sb., Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Ministerstvo zdravotnictví 30. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 29. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 27. března 2020:

 • 137/2020 Sb., Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (pozastavení EET)
 • 136/2020 Sb., Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (odpuštění platby záloh pojistného na sociální zabezpečení)
 • 135/2020 Sb., Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (posun termín maturit a přijímacích zkoušek)
 • 134/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (odpuštění platby záloh pojistného na zdravotní pojištění)
 • 133/2020 Sb., Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (ošetřovné)

Ministerstvo zdravotnictví 27. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 26. března 2020:

 • JIŽ ZRUŠENO132/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (výjimka pro pendlery pracující ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému) - zrušeno 193/2020 Sb.
 • 131/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (další výjimky zprodeje podleMimořádného opatření č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN)
 • 130/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zajištění plynulosti poskytování sociálních dávek)
 • 129/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (zvýšení schodku státního rozpočtu na 200 mld)

Ministerstvo zdravotnictví 26. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 25. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 24. března 2020:

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 24. března 2020:

 • 6/2020 F.z., Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 23. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 23. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 20. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 19. března 2020:

 • 112/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zřízení „knížky přeshraničního pracovníka“ pro pendlery; pokyny pro cizince)
 • 111/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zrušení108/2020 Sb. - nově upraveno v:Mimořádné opatření č. j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN)
 • JIŽ ZRUŠENO110/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (výjimka zákazu prodeje z82/2020 Sb. pro realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence)- zrušeno127/2020 Sb.
 • 109/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (ošetřovné pro OSVČ)

Ministerstvo zdravotnictví 19. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 18. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 18. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 17. března 2020:

 • 105/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů)
 • 104/2020 Sb., Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 (zákaz reexportu léčebných přípravků z ČR)

Ministerstvo zdravotnictví 17. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 16. března 2020:

 • JIŽ ZRUŠENO99/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (výjimka zákazu ubytovacích služeb pro cizince)- zrušeno i nahrazeno127/2020 Sb.
 • 98/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (doporučení osobám starších 70 let nevycházet)
 • 97/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (pokyny poskytovatelům sociálních služeb a jejich klientů) - výjimka stanovena v204/2020 Sb. a v 235/2020 Sb.
 • JIŽ ZRUŠENO96/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (výjimka pro galanterie a prodej elektroniky)- zrušeno i nahrazeno127/2020 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví 16. března 2020:

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 16. března 2020:

 • 5/2020 F.z., Pokyn č. GFŘ-D-44: k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
 • 4/2020 F.z., Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 15. března 2020:

 • JIŽ ZRUŠENO90/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (pomoc studentů lékařských škol) - zrušeno i nahrazeno158/2020 Sb.
 • 89/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (péče o děti policistů, zdravotníků...)
 • 88/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (odklad voleb do Senátu)
 • JIŽ ZRUŠENO87/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (omezení provozu státních institucí)- zrušeno i nahrazeno126/2020 Sb.
 • JIŽ ZRUŠENO86/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz čerpání dovolené pro zdravotníky)- zrušeno i nahrazeno125/2020 Sb.
 • JIŽ ZRUŠENO85/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz volného pohybu osob)- zrušeno i nahrazeno126/2020 Sb.
 • JIŽ ZRUŠENO84/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (mimo jiné výjimky zákazu prodeje z82/2020 Sb.; zákaz provozu služeb; zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách a prodejnách)- zrušeno i nahrazeno127/2020 Sb.
 • 83/2020 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 (povolání vojáků pro účely policie)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 14. března 2020:

 • JIŽ ZRUŠENO82/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zavření restaurací a obchodů s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, e-shopů...) - zrušeno i nahrazeno127/2020 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 13. března 2020:

 • JIŽ ZRUŠENO81/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (karanténa po návratu z rizikových oblastí)- zrušeno142/2020 Sb.
 • JIŽ ZRUŠENO80/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zavření bazénů, turistických informačních center, sportovišť, tržišť) - zrušeno195/2020 Sb.
 • ČÁSTEČNĚ ZRUŠENO79/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (pozastavení činnosti denních stacionářů)- částečně zrušeno227/2020 Sb.
 • 78/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zrušení nedělní jízdy kamionů)
 • 77/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve věznicích)
 • JIŽ ZRUŠENO76/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz vstupu do ČR pro cizince; zákaz občanům vycestovat z ČR)- zrušeno142/2020 Sb.
 • 75/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin (šíření koronaviru jako trestní čin)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 12. března 2020:

 • JIŽ ZRUŠENO74/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (uzavření škol) - zrušeno178/2020 Sb.
 • JIŽ ZRUŠENO73/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (opatření v letecké, autobusové a vlakové dopravě, opatření na letištích a nádražích) - zrušeno225/2020 Sb.
 • 72/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz akcí nad 30 osob; omezení provozoven stravovacích služeb; zákaz vstupu veřejnosti do posiloven, koupališť, solárií, saun, wellness služeb, klubů, knihoven, galerií..)
 • ČÁSTEČNĚ ZRUŠENO71/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz vstupu cizincům z rizikových oblastí; zákaz vstupu do rizikových oblastí) - částečně zrušeno142/2020 Sb. a částečně zrušeno226/2020 Sb.
 • 70/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky (dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR)
 • POZBYLO PLATNOSTI69/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů (vyhlášení nouzového stavu) - prodloužení nouzového stavu je v156/2020 Sb. av219/2020 Sb.

Souhrn všech nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů, Ministerstva zdravotnictví ČR i z dalších zdrojů Vám zašleme každé pondělí ZDARMA! Stačí se přihlásit k odběru.

Ministerstvo zdravotnictví 10. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 9. března 2020:

Související právní předpisy:

ZDROJ: https://www.fulsoft.cz