• Ptačí chřipka (Aviární influenza)

Vážení občané,
v návaznosti na můj včerejší telefonát (22.3.2021) s ČTK jsem obdržel upřesnění ohledně ptačí chřipky ve Vinici ve Středočeském kraji. Podle jejich zjištění jde o chov firmy Pereny ve Vinici u Městce Králové na Nymbursku. Upřesnění je ode dneška i na stránkách veterinární správy zde:https://www.svscr.cz/uredni-deska/

Pro obě části naší obce aktuálně neplatí žádná opatření či omezení spojená s výskytem ptačí chřipky v ČR.

Josef Brom, starosta obce


Vážení občané,
na základě nařízení Krajské veterinární správy SVS pro Středočeský kraj Vás informujeme o výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní "ptačí chřipky", která byla detekována v Ronově nad Doubravou.

Krajská veterinární správa zahrnula naše katastrální území Vinaře do pásma dozoru na dobu 30 dnů.

Žádáme občany, pokud chovají drůbež nebo jiné ptactvo, aby je volně nepouštěli a bránili jejich styku s volně žijícím ptactvem. Zároveň žádáme všechny občany, aby sledovali zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva a v případě zpozorování úhynu, aby kontaktovali Krajskou veterinární správu pro Středočeský kraj.

Josef Brom, starosta obce


Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.

Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne.

Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická. Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, edém hlavy. Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách.

V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa

Zásady pro drobnochovatele drůbeže:

V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budov.

  • ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem;
  • slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží;
  • v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky;
  • krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem;
  • pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, nebo v blízkosti těchto vodních ploch a toků;
  • pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží ke kterým mají přístup volně žijící ptáci;
  • venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany);
  • zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků.

Státní veterinární správa

Seznam asanačních svozců na území Středočeského kraje k 1.1.2021

Kutná Hora - ASAP s.r.o. Věž - Telefon: 569 408 111 - p. Vaněček 733 235 130 - p. Janoušek 723 141 270 (oblast Uhlířských Janovic)