Rekonstrukce stávajícího vedení nízkého napětí v obci Vinice (vinařská i vrdovská část), kde bude stávající vrchní vedení demontováno a nahrazeno novým zemním vedením. Situace stavby uložení vedení nízkého napětí do země v příloze.

Projektanti :

  • Martin Pařízek - 725 701 691
  • Ing. Tomáš Rupert

Přílohy