V příloze naleznete vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6009273/xxx. Tyto smlouvy se budou podepisovat na obecním úřadě. Termín bude upřesněn. 

Přílohy