Rekonstrukce stávajícího vedení nízkého napětí v obci Vinaře, kde bude stávající vrchní vedení demontováno a nahrazeno novým zemním vedením.

5.3.2021 - úvodní jednání s projektantem

V současnosti se roznášejí smlouvy. Podepsané je můžete vracet v úředních hodinách na obecní úřad nebo zaslat zpět projektantům poštou.