• Výstrahy ČHMÚ na NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Český hydrometeorologický ústav vydává v rámci systému integrované výstražné služby v návaznosti na aktuální meteorologickou situaci mimo jiné i výstrahy na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“.

Doba platnosti jednotlivých výstrah na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ trvá vždy do doby uvedené v aktuálně platné výstraze ČHMÚ.

 Územní platnost: konkrétní vymezení dotčeného území je stanoveno v aktuálně platné výstraze ČHMÚ

Středočeský kraj (ORP Benešov, ORP Beroun, ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ORP Čáslav, ORP Černošice, ORP Český Brod, ORP Dobříš, ORP Hořovice, ORP Kladno, ORP Kolín, ORP Kralupy nad Vltavou, ORP Kutná Hora, ORP Lysá nad Labem, ORP Mělník, ORP Mladá Boleslav, ORP Mnichovo Hradiště, ORP Neratovice, ORP Nymburk, ORP Poděbrady, ORP Příbram, ORP Rakovník, ORP Říčany, ORP Sedlčany, ORP Slaný, ORP Vlašim, ORP Votice).

Doba platnosti výstrahy na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů.

V období výstrahy na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Bližší informace naleznete na:

http://ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2020/ks04-20.pdf

nebo https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/vestnik-pravnich-predpisu

Doporučení ČHMÚ k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

  • V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů.
  • Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích.
  • Nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem.
  • Nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
  • Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
  • Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.


Přílohy