Návrh rozpočtu je sestaven v třídění podle rozpočtové skladby, kde závazným ukazatelem jsou § rozpočtu. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný.

Přílohy