Vážení občané, v příloze naleznete návrh rozpočtu naší obce na příští rok, který je sestaven jako vyrovnaný. Dokument obsahuje přehled výdajů a příjmů obce, včetně alokace prostředků na různé projekty a služby.

Přílohy