Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Více informací naleznete zde:

https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu

Vkladatel: Obec Vinaře (ID DS: terby5j, IČO: 00236578)

Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška

Číslo právního předpisu: 7/2022

Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Datum vydání právního předpisu: 11.12.2022

Zakonné zmocnění: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - ze psů

Oblast právní úpravy: místní poplatek ze psů

Účinnost právního předpisu: 01.01.2023

Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 30.12.2022