Rozpočet je navržen jako schodkový (včetně splátky úvěru ve výši 471.400,- Kč). Závazné ukazatele rozpočtu byly stanoveny paragrafy.

  • Příjmy: 3 697 000,- Kč
  • Výdaje: 4 197 000,- Kč

Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 15.11.2018 do 20.12.2018

Rozpočet schválen ZO dne 19.12.2018 – usnesením č. 7/10-2018

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 20.12.2018 Sejmuto:


Přílohy