Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Závazné ukazatele rozpočtu byly stanoveny paragrafy.

Příjmy: 4 309 000,- Kč
Výdaje: 4 309 000,- Kč

Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 28.11.2021 do 31.12.2021

Rozpočet schválen ZO dne 17.12.2021 – usnesením č. 5/9-2021

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 01.01.2021 Sejmuto: