Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 17.1.2018 – usnesením č.  2/1-2018

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 25.1.2018    Sejmuto:

Přílohy