Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 20.3.2019 – usnesením č. 14/2-2019

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 28.3.2019    Sejmuto:

Přílohy