Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 8.4.2020 – usnesením č. 6/3-2020

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 9.4.2020 Sejmuto:

Přílohy