Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 18.10.2017 – usnesením č. 10/5-2017

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 19.10.2017 Sejmuto:

Přílohy