Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 20.6.2018 – usnesením č. 4/5-2018

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 25.6.2018    Sejmuto:

Přílohy