Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 7.10.2020 – usnesením č. 3/8-2020

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 7.10.2020 Sejmuto:

Přílohy