Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 21.8.2018 – usnesením č. 2/6-2018

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 22.8.2018    Sejmuto:

Přílohy