Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 27.11.2019 – usnesením č. 2/7-2019

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 8.12.2019    Sejmuto:

Přílohy