Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 29.12.2020 – usnesením č. 2/10-2020

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 30.12.2020 Sejmuto:

Přílohy