Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 26.9.2018 – usnesením č. 14/7-2018

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 06.10.2018    Sejmuto:

Přílohy