Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 19.12.2019 – usnesením č. 3/8-2019

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 4.1.2020 Sejmuto:

Přílohy