Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 31.10.2018 – usnesením č. 15/8-2018

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 07.11.2018    Sejmuto:

Přílohy