Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 19.12.2018 – usnesením č. 6/10-2018

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 20.12.2018    Sejmuto:

Přílohy