schválen ZO dne 14.11.2016 – usnesením č. 5/2016-6

Starosta obce:  Lukáš Záruba

Vyvěšeno: 29.11.2016     Sejmuto: