Směrnice pro zpracování a zabezpečení osobních údajů

Směrnice pro zpracování a zabezpečení osobních údajů podle Obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů popisuje rozsah a způsob bezpečnostních opatření zavedených v obci, za účelem minimalizace bezpečnostních hrozeb a rizik vůči celkovému zpracování osobních údajů v obci.

Informace, uvedené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro interní potřebu obce.