Zápis a usnesení ZO č. 3/2024

● Změna DSO Mikroregion Čáslavsko na „Mikroregion Čáslavsko, společenství obcí“ ● ČEZ, věcné břemeno č. 180276 [IZ-12-004051/VB01] ● ČEZ, věcné břemeno č. IV-12-6034652 ● Dětské hřiště na Vinici ● Smlouva o členském příspěvku 2024 - Lípa pro venkov z. s. ● Změna katastrální hranice v rámci probíhající KoPÚ Vinaře ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 2/2024

● Rozpočtové opatření č. 1/2024 ● Dopravní obslužnost – ukončení stávající smlouvy ● Dohoda o provedení práce ● Oprava části povrchu u polní cesty u mostku a pod zahradami ● Oprava výtluků místních komunikací ● Dotace na lesní techniku ● Záměr obce č. 37 prodat historicky připlocený pozemek ● Záměr obce č. 38 směnit a prodat historicky připlocený pozemek ● Záměr obce č. 39 směnit a prodat historicky připlocený pozemek ● Záměr obce č. 145 prodat historicky připlocený pozemek ● Výsadba stromu v parku ● Discgolf ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 1/2024

● Složení slibu člena zastupitelstva ● Smlouva o budoucí smlouvě, přeložka distribučního zařízení u čp. 97 na Vinici ● Dodatek č. 21 ke smlouvě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ● Inventura 2023 ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Okrašlovací spolek Vinařský z. s. ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici) ● Žádost o obnovu polní cesty ● Různé

Autor: Webmaster