Zápis a usnesení ZO č. 1/2024

● Složení slibu člena zastupitelstva ● Smlouva o budoucí smlouvě, přeložka distribučního zařízení u čp. 97 na Vinici ● Dodatek č. 21 ke smlouvě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ● Inventura 2023 ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Okrašlovací spolek Vinařský z. s. ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici) ● Žádost o obnovu polní cesty ● Různé

Autor: Webmaster