Obec Vinaře v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje svůj záměr, směnu a prodej historicky připlocených obecních pozemků v katastrálním území Vinaře.

Přílohy