ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.1.2011

Program:

  1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.6
  2. Návrh na schválení dodatky č.1 k vyhlášce obce Vinaře č.1/2007
  3. Návrh na schválení na zmírnění tvrdosti poplatků za odvoz TKO na rok 2011
  4. Projednání výsledku inventury majetku obce a návrh na vyřazení majetku z evidence
  5. Seznámení s přílohou č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb.
  6. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru
  7. Návrh na zajištění technické dokumentace školy, hřbitova a obecního úřadu
  8. Projednání vedení kroniky obce pro rok 2011
  9. Různé
  • Informace o změně dopravní obslužnosti obce

Petr Pospíšil,  starosta