ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 22.12.2010

Program:

  1. Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2011
  2. Návrh na schválení dodatku č.5 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení TKO
  3. Příkaz starosty obce k provedení inventury majetku obce k 31.12.2010
  4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.5
  5. Návrh na schválení Dohody o úhradě neinvestičních výdajů na žáky ZŠ Vrdy pro školní rok 2009/2010
  6. Seznámení se znaleckým posudkem lesů obce Vinaře
  7. Příkaz starosty obce k provedení finanční kontroly hospodaření s lesy obce Vinaře za rok 2010
  8. Návrh na projednání žádosti na poskytnutí dotace na opravu hřbitovní zdi ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst z Fondu programu obnovy venkova
  9. Seznámení občanů obce s rozpracovanosti II. Etapy výstavby kanalizace.

Petr Pospíšil,  starosta