ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 30.12.2013

Program:

  1. Dodatek č. 10 ke smlouvě č. S/100183105324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
  2. Rozpočet na rok 2014
  3. Odměna zastupiteli Jiřímu Behůlovi
  4. Žádosti na kácení dřevin v k.ú. Vinaře

Jan Gerenda, místostarosta


Vyvěšeno: 3.1.2014          Sejmuto: 20.01.2014