z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 2.2.2011

Program:

  1. Návrh na odvolání předsedy komise životního prostředí z funkce
  2. Návrh na volbu nového předsedy komise životního prostředí

Přílohy:

  1. Odstoupení ze ZO Vinaře – Ing. Hart
  2. Odstoupení ze ZO Vinaře – p. Břeň
  3. Odstoupení ze ZO Vinaře – p. Bárta

Petr Pospíšil,  starosta

Vyvěšeno:  7.2.2011