ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.2.2013

Program:

  1. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
  2. Inventarizační zpráva za rok 2012
  3. Odměna pro starostu
  4. Čarodějnice 2013
  5. Kácení dřevin v obci
  6. Různé

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno: 8.3.2013          Sejmuto: 25.3.2013