ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 11.5.2009

Program:

  1. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.
  2. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2008.
  3. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1.
  4. Projednání žádosti o odkoupení části obecního pozemku č. 1054/1.
  5. Projednání žádosti Diakonie ČCE – středisko Čáslav o finanční dar.
  6. Návrh na úpravu mzdy pro účetní obce.
  7. Návrh na schválení faktury firmy CONFIN Partner s.r.o.

Petr Pospíšil,  starosta