ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 7.5.2015 od 18:00 hodin

Program:

  1. Směrnice č.1/2015 k zadávání zakázek malého rozsahu
  2. Směrnice č.2/2015 o finanční kontrole a vnitřním systému účetní jednotky
  3. Rozpočtové opatření č.1/2015
  4. Pravidla prodeje dřeva z prořezu samovýrobou na pozemcích obce Vinaře
  5. Nákup techniky na sekání trávy
  6. Zpráva inventarizační komise za rok 2014
  7. Seznam zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
  8. Zajištění nezávislého auditora
  9. Komise pro výběr auditora
  10. Stanovení slevy pro občany za dřevo samovýrobou dle pravidel z body 4.

Jan Gerenda, starosta


Vyvěšeno: 22.5.2015                     Sejmuto: